ცხრილი
შემოგვიერთდით
საიტის წესები
თუ თქვენ გსურთ inSport.Ge-ს წევრობა, გთხოვთ გაეცნოთ და დაიცვათ საიტის წესები:

რეგისტრაციის პირობები
• დარეგისტრირებული მომხმარებელი ვალდებულია თავისი მონაცემების კონფიდენცილურობაში;
• იკრძალება ერთი IP მისამართიდან რამდენიმე პროფილის შექმნა;
• იკრძალება მომხმარებლის რეგისტრაცია იმ სახელით, რომელიც შეიცავს სარეკლამო ან უცენზურო სიტყვებს.

საიტზე ქცევის წესები
• კომეტარის დამატების დროს მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას ცენზურა და პატივი სცეს საიტზე მყოფ ყველა წევრს;
• დაუშვებელია, ნებისმიერი სახის სქესობრივი, რასისტული ან რელგიური დისკრიმინაცია საიტის სხვა მომხმარებლის მიმართ;
• საიტზე კატეგორიულად აკრძალულია ისეთი კომენტარების დატოვება, რომლებიც შეიცავენ რეკლამას;
• აკრძალულია ე.წ. "ფლუდერობა" (უაზრო კომენტარის წერა), ან რამდენიმე პოსტის ზედიზედ გაკეთება;
• აკრძალულია ცრუ ინფორმაციის შეგნებულად გავრცელება და საიტის მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანა;
• აკრძალულია PM-ის საშუალებით ე.წ. სპამის დაგზავნა.
აღნიშნული წესების დამრღვევი პირის დასჯა ადმინისტრაციას შეუძლია ნებისმიერი სახის სადამსჯელო ღონისძიებით.
ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას, შეცვალოს აღნიშნული წესები ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების შესახებ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
საავტორო უფლებები
• საიტზე განთავსებული დიზაინის საავტორო უფლებები ეკუთვნის inSport.Ge-ს. შესაბამისად, დიზაინის, ან მისი ელემენტების მოპარვა, აკრძალულია და ისჯება საქართველოს კანონმდებლობით საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ.
• საიტზე არსებული ბეჭდური, ფოტო, თუ ვიდეო მასალის ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე გამოყენება სხავდასხვა მიზნისთვის, ისჯება ზემოთ აღნიშნული კანონით.